ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp155,000 IDR
1 سال
Rp155,000 IDR
1 سال
Rp155,000 IDR
1 سال
.id hot!
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp150,900 IDR
1 سال
Rp150,900 IDR
1 سال
Rp150,900 IDR
1 سال
.sch.id
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
.ac.id
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
.biz.id
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
.or.id
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
.web.id
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
Rp62,620 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp55,530 IDR
1 سال
Rp55,530 IDR
1 سال
Rp55,530 IDR
1 سال
.net
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp165,000 IDR
1 سال
.org
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
.biz
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
.info
Rp205,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
.name
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
.asia
Rp205,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
Rp205,000 IDR
1 سال
.us
Rp135,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال
.in
Rp231,500 IDR
1 سال
Rp231,500 IDR
1 سال
Rp231,500 IDR
1 سال
.pw
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains